ARBO wetgeving belijning, wegmarkering en verkeersplan

8-10-2021

Belijning en Wegmarkering volgens ARBO wet

De Arbo-wetgeving stelt dat de directie altijd verantwoordelijk is voor de veiligheid binnen een bedrijf. De directie moet leidinggevenden aanwijzen die erop toezien dat de instructies worden gebruikt en dat de verkeersregels worden gehandhaafd m.b.t. de intern transportmiddelen.

Het is niet altijd verplicht voor een bedrijf om een verkeersplan te hebben. Wel moeten werkgevers er volgens de Arbowet alles aan doen om medewerkers en bezoekers een veilige omgeving te bieden. Dit komt er op neer dat er in elk geval verkeersafspraken moeten zijn gemaakt. Deze verkeersafspraken moeten bekend zijn bij alle medewerkers. Een verkeersplan is een handige en algemeen toegepaste manier om aan die regel te voldoen.

Belangrijke items voor een verkeersplan:

– goederenstromen
– bewegingen
– intern transport
– soorten verkeer
– reden voor verkeersstromen
– beschikbare routes
– snelheden
– verkeersregels
– knelpunten

Dit is wat de wet ons zegt over belijning en markering:

Markering door belijning
Een gebiedsmarkering geeft de grenzen aan tussen veilige en gevarenzones. Deze markeringen zijn ontwikkeld om mensen te waarschuwen op (val-) gevaar of om de verschillende (gevaren-) zones te markeren. 

Er zijn meerder opties om de markering van het gebied uit te voeren: 
1. Markering door belijning 
2. Markering door pictogrammen en/of bebording

Het werkgebied kan gemarkeerd worden door het plaatsen van lijnen, zodat mens en machine gescheiden wordt. De lijnen dienen duidelijk zichtbaar te zijn.

Markering door pictogrammen en/of bebording
Pictogrammen zijn markeringen, figuraties, (verkeers)borden en/of stickers, specifiek ontwikkeld om mensen te waarschuwen, te attenderen en te informeren. In principe worden de algemeen geldende pictogrammen gebruikt, tenzij de situatie verlangt separate pictogrammen aan te brengen. 

Een bedrijf kan er voor kiezen om een gebied te markeren door het plaatsen van figuraties. Het pictogram dient duidelijk zichtbaar te zijn ter hoogte van de overgang naar de gevarenzone. De voorziening mag geen nieuw gevaar (zoals struikelgevaar of uitglijdgevaar) opleveren. 

Onderhoud en inspectie
Een gebiedsmarkering moet eenmaal per jaar worden geïnspecteerd op aanwezigheid en visuele herkenbaarheid. Dit geldt ook voor te plegen onderhoud en voor eventueel te verrichten reparaties.

(bron: Rijksvastgoedbedrijf Product Informatieblad 33.40.36-00; Signaleringen; gebiedsmarkering)


Ook belijning en markering volgens ARBO wetgeving?

Wij helpen u graag!

Bel ons: +31(0)572-853894
Mail ons: info@rapidline.nl

Meer informatie over onze UV-producten kunt u vinden op deze pagina.

Vragen en/of opmerkingen of een offerte aanvragen?